نوشته‌های برچسب “کتابهای فارسی، جستجو، نبیک”

  • nebek-home-page

    جستجو درون کتابهای فارسی

    مهم ترین کاری که ما انجام میدهیم جستجو در محتوای کتاب ها، مجلات، پایان نامه ها و خلاصه هر نوشته ی دیگر فارسی است، امروزه در محیط پرهیاهوی اینترنت، تا محتوایی قابل جستجو نباشد، مخاطبان…