نوشته‌های برچسب “جشنواره بین المللی فارابی”

  • 7thCallforResearchWorks

    هفتمین جشنواره بین المللی فارابی

    هفتمین جشنواره بین¬المللی فارابی ویژه مطالعات علوم انسانی و اسلامی در آبان ماه سال ۱۳۹۲ برگزار خواهد شد. از دانش آموختگان دعوت می شود آثار پژوهشی خود را (شامل کتاب، پایان نامه و گزارش پایانی پژوهش)…