نوشته‌های برچسب “ایرانی”

  • hajari

    چله، جشنی به گستردگی «مهر ایرانی»

    به نام خداوند جان و خرد چله، جشنی به گستردگی «مهر ایرانی» کدامست مردی پژوهنده راز که پیماید این ژرف راه دراز (فردوسی، بخرد فرزانه‌ی توس)  پیش سخن  سالیانی است که بر آن خو کرده…

  • sharifi

    اولین دانش آموخته ایرانی دکترای کتابداری درگذشت

    به گزارش لیزنا، دکتر ناصر شریفی، اولین دانش آموخته ایرانی دکترای کتابداری ۲۳ آگوست ۲۰۱۳ برابر با جمعه اول شهریور ۱۳۹۲ درگذشت.  دکتر ناصر شریفی (Nasser Sharify) استاد بازنشسته کتابداری آمریکا، مدت زیادی رئیس مدرسه…