درباره انجمن

در این وب سایت سعی شده است تا چشم اندازها و نگرشهای جدید رشته کتابداری واطلاع رسانی با دید علمی و کاربردی بررسی و بیان شود ، همچنین شخصیتهای مشهوری که در این رشته گامی مفید برداشته اند ، حوادث و رویدادهای به روز کتابداری و انتقادها و حرفهای دانشجویان کتابدار و … به بحث کشیده شود. امید است با تأسیس این وب سایت، توسط انجمن علمی علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)، توانسته باشیم  در راه  کمال و باروری بیشتر علم اطلاعات و دانش شناسی گامی هرچند کوچک برداشته باشیم وآغازگر نگرش جدید نسبت به این رشته باشیم  و روز به روز به اهداف خود نزدیک تر شویم.  در این راه پیشنهادات و نظرات شما عزیزان ما را در رسیدن به اهداف پشتیبانی خواهد کرد.

فعالیتهای انجام شده در انجمن علمی:

 انتشار نشریه دانشجویی

برگزاری سلسله همایشهای پیایند کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه امام رضا (سه همایش پیاپی از مرحوم دکتر عباس حری، خانم دکتر پریرخ و آقای دکتر دیانی)

 برگزاری همایش مشترک با گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه فردوسی و انجمن کتابداری شاخه خراسان با موضوع آشتایی با رشته کتابداری

برگزاری همایش “بررسی مشکلات حرفه کتابداری و ارائه راهکارهای مناسب جهت ارتقای آن”

 برگزاری نشست فرصتهای شغلی کتابداران و جذب غیرکتابداران، محدودیت یا مزیت؟ با حضور آقای دکتر یزدان منصوریان

 برگزاری کارگاههای آموزشی:

 مجموعه کارگاههای جستجوی اطلاعات با کیفیت در وب

 آموزش نرم افزار پاور پوینت

 روشهای صحیح مطالعه

روشهای تست‌زنی

 َآموزش زبان انگلیسی

آمادگی کنکور کارشناسی ارشد و …

اردوها و بازدیدهای علمی

 راه اندازی وب سایت انجمن     http://lisa.imamreza.ac.ir